Złącza krzyżowe

Połączenia drutu odgromowego w układzie krzyżowym, równoległym oraz T.