Reklamacje

Reklamacja i gwarancja
Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Na stronach Sklepu
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady
produktu
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację
pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji
będzie dostępny na stronie internetowej
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą,
by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był
automatycznym jej przyjęciem
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by
brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym
jej przyjęciem
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli
Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest
Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14
dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji
towar należy odesłać na adres sklepu
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji
towar należy odesłać na inny adres
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
Myślenice 32-400 Przemysłowa 6.
wersja dla sklepów, w których do produktu nie będzie dołączana karta
gwarancyjna
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta
gwarancyjna

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl