Do zadań piorunochronu, czyli po prostu instalacji odgromowej jest przejęcie prądu wytworzonego przez piorun za pomocą układu zwodów, skuteczne doprowadzenie go do ziemi i rozproszenie za pośrednictwem układu uziomowego nie wyrządzając żadnej szkody obiektowi na którym jest zamontowany metodą bezpieczną dla ludzi aktualnie znajdujących się w danym obiekcie. Dachy lub ściany bardzo często posiadają jakieś części, elementy, które wystają poza budynek są potencjalnym zagrożeniem źródłem. Piorunochrony chronią domy i ich mieszkańców przed pożarami i porażeniami zainicjowanymi przez uderzenie pioruna. Piorunochrony posiadają zwody naturalne, lub w przypadku ich braku zwody sztuczne poziome oraz pionowe. Mają na celu w przypadku pojawienia się wyładowania piorunowego natychmiastowe zwiedzenie go ku ziemi, gruntowi.

 
Wczytuję...