Tabliczki ostrzegawcze

Tablice ostrzegawcze odgromowe to elementy służące do oznaczania instalacji odgromowej lub obszarów, które są zabezpieczone przed uderzeniami piorunów. Ostrzegają one o obecności systemu odgromowego i zazwyczaj zawierają informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tablice ostrzegawcze odgromowe są ważnym elementem systemu odgromowego, ponieważ informują o obecności systemu, co może być istotne dla bezpieczeństwa osób przebywających w danym obszarze. Przy zakupie i montażu tablic należy kierować się lokalnymi normami i przepisami.

Wczytuję...