Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady produktu

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji będzie dostępny na stronie internetowej

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji towar należy odesłać na adres sklepu

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji towar należy odesłać na inny adres

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

Myślenice 32-400 Przemysłowa 6.

wersja dla sklepów, w których do produktu nie będzie dołączana karta gwarancyjna

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta gwarancyjna

Wczytuję...